Το Κέντρο Ερευνών Βιολογικών Επιστημών Green Biotech Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο της επιστημονικής έρευνας από το 2005 με ευρύ πεδίο καινοτόμων υπηρεσιών. Διαθέτει την πλέον σύγχρονη μοναδα έρευνας στον τομέα της Βιολογίας, έχοντας επενδύσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, επιτυγχάνοντας την ανύψωση των υπηρεσιών της ως το βαθμό αναφοράς για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και Βιομηχανίας.


2012

πρώτο βραβείο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2016

πρώτο βραβείο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017

πρώτο βραβείο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Green Biotech Hellas παρέχει υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και του περιβάλλοντος. Τα πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι ο άνθρωπος, τα προϊόντα, το περιβάλλον και τα ζώα. Το σύνολο μεθόδων ακολουθούν τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα, πιστοποιούνται και διαπιστεύονται ως έγκυρες επιστημονικά και αποτελεσματικές ερευνητικά από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας.


Επιστημονικός διευθυντής

Δημήτρης Παναγόπουλος MBA, DBA, PhD. - Μοριακός Βιολόγος


Πρωτόκολλα ανάλυσης

NG-Sequencing, Micro-Arrays, PCR M/F, Elisa, Cytometry Flow/MLT, HPLC, MS, GE, C-MLT, DNA-RNA-Protein Purification/EXTR, PPi Analysis, Immunoassays, M/N/F-Photoassays, Tissue CUL/EXTR, Bioinformatics Analysis, In Vivo Models etc.