Το σύνολο μεθόδων ακολουθούν τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα, πιστοποιούνται και διαπιστεύονται ως έγκυρες επιστημονικά και αποτελεσματικές ερευνητικά από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας.
Η Green Biotech Hellas αποτελεί μονάδα αναφοράς για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους Παγκόσμιους Οργανισμούς Εμπορίου και Βιομηχανίας.

«

Το 2012, το 2016 και το 2017
έλαβε το πρώτο βραβείο καινοτομίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

»

EMBO


http://www.embo.org/

EMBL


https://www.embl.de/

CONSILIUM


http://www.consilium.europa.eu/

COST


http://www.cost.eu/