Η Green Biotech Hellas δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες ερευνητές ή εργαστήρια που έχουν απομονώσει κάποια ουσία ή έχουν παρασκευάσει κάποιο διάλυμα, π.χ. φυτικό εκχύλισμα, να μελετήσουν το αν και κατά πόσο υπάρχει θεραπευτική δράση. Μπορούμε επίσης να μελετήσουμε το μηχανισμό δράσης και τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ή τοξικές ενέργειες.

Οι μελέτες αφορούν τόσο ουσίες που προορίζονται για φάρμακα όσο και για συμπληρώματα διατροφής και μπορούν να εστιάζονται τόσο σε μικρά πειράματα, όσο και σε όλα τα επίπεδα in vitro και in vivo. Οι πιστοποιημένες διαδικασίας μας, τα εποπτευόμενα συμβόλαια διαχείρισης απορρήτου και οι διεθνείς συνεργασίες μας με τους μεγαλύτερους οργανισμούς, επισφραγίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.